Konsulent assistance
 Virksomhedsrådgivning

Ressource3: Virksomhedsrådgivning i Århus

Til Forsiden: Introduktion til konsulent og virksomhedsrådgivningen     Til Sitemap: Samlet oversigt over konsulent ydelser

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål er subjektive og dynamiske. Derfor er det væsentligt til stadighed at justere de mål, som lægges til grund for styringen af aktiviteter, kapaciteten og de finansielle midler.

Styringsbehov

Kører virksomheden som en velsmurt maskine - eller er der steder, hvor der er behov for at stramme op på styringen?

På en skala fra 1 - 10 (hvor 10 er bedst): Hvor befinder din virksomhed sig, hvis du optegner situationen i hjulet, som vist i nedenstående eksempel?

Aktivitetsstyring:

 • Markedsudvikling:
  Sammensættes produktudbudet og serviceniveauet, så virksomhedens og kundernes mål/ønsker opfyldes bedst muligt?
 • Produkttilpasning:
  Er de enkelte produktegenskaber i overensstemmelse med de reelle kundebehov? 
 • Salgs- & Prispolitik:
  Er salgs- & prispolitiken i overensstemmelse med kundebehov og konkurrencesituationen?

Kapacitetsstyring:

 • Kapacitetsallokering:
  Anvender I de nødvendige og tilstrækkelige ressourcer?
 • Kapacitetsudnyttelse:
  Er planlægningen i orden, så de anskaffede ressourcer kan holdes produktive?
 • Kapacitetsanskaffelse:
  Dimensioneres og sammensættes ressourcerne, så de passer bedst muligt sammen?

Finansiel styring:

 • Kapitalallokering:
  Anvendes kapitalen til de aktiviteter, som gavner virksomheden bedst på lang sigt?

 • Likviditetsudnyttelse:
  Trækker lagre og kreditpolitik mindst muligt på likviditeten?
 • Kapitalanskaffelse:
  Har virksomheden de billigste finansieringskilder?

 

 

Hjulet - Et eksempel:

Hjulet

Ressource3 yder sparring og/eller coaching, så du opnår at økonomisystemet indeholder den information, som kan understøtte virksomhedens strategiske mål.
Tilsvarende tilbydes assistance til ad hoc opgaver i form af:
Rentabilitetsanalyser, Investerings- & Finansieringsanalyser, Likviditetsanalyser og Værdianalyser.
 Skovgårdsvænget 53   DK-8310 Tranbjerg J.    IP-tlf.: 3695 8853     Mobil: 4028 4336     E-mail: