Konsulent assistance
 Virksomhedsrådgivning

Ressource3: Virksomhedsrådgivning i Århus

Til Forsiden: Introduktion til konsulent og virksomhedsrådgivningen     Til Sitemap: Samlet oversigt over konsulent ydelser

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samspillet mellem omgivelsernes trusler og udfoldelsesmuligheder og organisationens indre begrænsninger og tilpasningsmuligheder afgør, hvad og hvor kraftigt vi skal styre.

Strategiske rammer

Forudsætningen for at kunne agere hensigtsmæssigt er naturligvis et godt kendskab til den verden virksomheden skal operere i, men i en travl hverdag kan det være vanskeligt at holde informationsniveauet opdateret. Måske var det oprindeligt forudsat at topledelsen skulle varetage dette, men efter nogle år i en mindre virksomhed med succes er de daglige ledelsesopgaver blevet så omfattende, at den systematiske overvågning af omgivelserne er trængt lidt i baggrunden. Måske mangler de personalemæssige ressourcer.

Årsagerne til manglende ajourføring kan være mange. Er det også ved at være lidt for længe siden, din virksomhed har haft ressourcerne til en systematisk gennemgang af den strategiske situation, tilbyder Ressource3 assistancen.

Hvor opdaterede er I f.eks. på kundernes behov?
Bruger I ressourcer på noget, som flertallet af kunder kunne undvære?
Hvad synes kunderne er den væsentligste mangel i jeres serviceniveau?
Osv.....

Leavitt's model tegner de strategiske rammer via beskrivelse af organisationen og dens omgivelserLad os sammen gennemgå jeres verden og f.eks se nærmere på den ud fra de relevante elementer i Leavitt's model.

 Ressource3 påtager sig gerne at udarbejde et oplæg, som kan anvendes ved en efterfølgende ledelsescoaching.

Coachingprocessen vil fremhæve de elementer, som er vigtige for jer, og som udgør rammerne for jeres styringsopgave.

Når rammerne er på plads, og virksomhedens styrker og svagheder er belyst i forhold til omverdenen, er det meget lettere at formulere hovedmålene for strategien. Målene kan f.eks.  omhandle investering, finansielle behov, salg, overskud, markedsandel eller andre interesser som oplæg til den egentlige strategiplan.

 Skovgårdsvænget 53   DK-8310 Tranbjerg J.    IP-tlf.: 3695 8853     Mobil: 4028 4336     E-mail: