Konsulent assistance
 Virksomhedsrådgivning

Ressource3: Virksomhedsrådgivning i Århus

Til Forsiden: Introduktion til konsulent og virksomhedsrådgivningen     Til Sitemap: Samlet oversigt over konsulent ydelser

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvor virksomheden kommer fra er ikke så vigtigt som, hvor den er på vej hen.

Strategiplaner

Hvordan ser den aktuelle produktportefølje ud, vurderet på konkurrencepositionen og placeringen på en skala for livscyklus, og hvad betyder den valgte strategi for den kort- og langsigtede indtjening?

Produktportefølje som funktion af konkurrenceposition og livscyklus

Hvilke aktiviteter skal fortsættes, standses, sættes i gang eller styrkes?

Hvad betyder det for
udvikling og allokering af kapital, ledelseskraft, medarbejdere og
knappe ressourcer?

Hvordan kan organisations-
strategien understøtte den ønskede
udvikling gennem f.eks. afdelings- eller gruppe-
opdeling, ledelsesstil, holdninger og belønningssystemer?

Er der behov for en produktudviklingstrategi, markedsudviklingsstrategi eller indskrænkning?

Hvilke aktivitetsstrategier er der behov for i de enkelte afdelinger?

Er der behov for en vækststrategi, som stiller krav til de finansielle ressourcer til f.eks investeringer, produktudvikling eller etablering af nye salgskanaler?

Er der behov for en forsvarsstrategi med fokus på den indre effektivitet i form af f.eks. rationaliseringer eller er der behov for en ekspansionsstrategi, koncentrationsstrategi eller stagnationsstrategi?

Ressource3 hjælper med at finde svarene gennem coaching af ledere og nøglemedarbejdere og igangsætning af relevante analyser. Strategiplanen bør fremstå som en afbalancering af mål og ressourcer. Efterfølgende omsættes strategiplanen til et brugbart værktøj gennem konkrete handlingsplaner, som giver mening for medarbejderne.

 Skovgårdsvænget 53   DK-8310 Tranbjerg J.    IP-tlf.: 3695 8853     Mobil: 4028 4336     E-mail: