Konsulent assistance
 Virksomhedsrådgivning

Ressource3: Virksomhedsrådgivning i Århus

Til Forsiden: Introduktion til konsulent og virksomhedsrådgivningen     Til Sitemap: Samlet oversigt over konsulent ydelser

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomistyring får først værdi, når den producerede ledelsesinformation påvirker de faktiske handlinger i organisationen.

Ledelsesinformation

Hvor langt er vi fra målet?
Svaret på et sådant spørgsmål kræver viden om to forhold:

1. Hvor vi skal hen
2. Hvor vi er nu

Hvor vi skal hen er bestemt af virksomhedens strategi.
Hvor vi er nu, og hvilken retning vi bevæger os i, skal gerne fremgå af virksomhedens ledelsesinformation.

Ressource3 hjælper med at etablere et informationssystem, som på en overskuelig måde kan give virksomhedens ledere på alle niveauer den information, som er både nødvendig og tilstrækkelig som beslutningsgrundlag.

I samarbejde med den enkelte leder fastlægges:

1. Hvem, der har behov for information/beslutningsstøtte
2. Informationstypen
3. Informationsformen
4. Rapporteringsfrekvensen

Mange økonomisystemer er stadig opbygget omkring de eksterne rapporteringskrav til f.eks. årsregnskabet, og nogle summariske statistikker, men ofte er der ikke gjort så meget ud af rapport-delen i systemet.

Ressource3 har stor erfaring med både nye og ældre økonomisystemer og tilbyder derfor systematisering og bearbejdning af økonomidata til brugerrettede rapporter med "skræddersyet" information til den enkelte. Til systemer hvor rapportgeneratoren enten ikke eksisterer eller er utilstrækkelig kan rapporteringen etableres gennem let tilgængelige regnearksmodeller i Excel.

For at sikre validiteten af de registrerede data er der selvfølgelig behov for en høj grad af datadisciplin.
Ressource3 hjælper derfor også med udarbejdelse af forretningsgange for dataregistrering, og implementering af systemet, så :

Virksomhedens beslutningstagere får den information, der er behov for, i den detaljeringsgrad, der er behov for, og i rette tid.

 

 Skovgårdsvænget 53   DK-8310 Tranbjerg J.    IP-tlf.: 3695 8853     Mobil: 4028 4336     E-mail: