Konsulent assistance
 Virksomhedsrådgivning

Ressource3: Virksomhedsrådgivning i Århus

Til Forsiden: Introduktion til konsulent og virksomhedsrådgivningen     Til Sitemap: Samlet oversigt over konsulent ydelser

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved uddelegering af ansvar flyttes lederrollen fra at være kontrollerende til at være coachende.

Hvad er coaching?

Coaching er en samtale, der udmærker sig ved at have en særlig struktur og et formål, der retter sig mod dig (eller jer), der er i fokus i samtalen.

Formålet vil typisk være at coachen gennem spørgsmål hjælper dig frem til en konkret handling eller til en forståelse af en for dig vigtig problemstilling. Ofte handler det om:

karriereudvikling, forandringsprocesser, stress eller konfliktløsning.

Som coach hjælper jeg dig gennem åbne spørgsmål, der afdækker dine mål og de modstande, som du skal overvinde for at nå dit mål.

Det er vigtigt at du som fokusperson bringes til at forstå dig selv — dvs. ser dit mål og vejen til det i lyset af de værdier, regler, følelser og overbevisninger, som tilsammen skaber den person du er.

Jeg tror på at motivationen til handling skal komme gennem denne forståelse for at få blivende kraft.

Som fokusperson er du både den der ejer problemet/udviklingsbehovet, og den der har ressourcerne til at nå frem til målet.

Er jeg den rigtige coach for dig?

Efter en lang karriere inden for anvendt forskning, økonomi og ledelse er jeg trænet i at indsamle information og strukturere den, og det er også det jeg gør når jeg coacher. Min styrke ligger i en systematisk og tålmodig tilgang til emnet, og mine tidligere erfaringer sætter mig i stand til at se en situation fra mange vinkler (forskellige perspektiver). Netop dette sætter mig i stand til at stille spørgsmål, som sætter problemstillingen i et andet perspektiv end det, du normalt ser det fra — og det er sædvanligvis her det rykker.

Dine egne overbevisninger og regler kan både støtte og hæmme dig. Når du ser sammenhængen er det meget lettere at ændre adfærd og nå en lettere vej til målet. Kun når tilliden mellem os er på plads vil det være muligt for mig som coach at "kradse så meget i overfladen" at dine overbevisninger, regler, følelser, værdier bliver ordentligt belyst. Tilliden mellem os er specielt vigtig, hvis det bliver nødvendigt at udfordre eller provokere dig for at bringe en erkendelse frem.

Jeg har nævnt ordet tillid et par gange, fordi det er altafgørende for en god coaching proces. Jeg kan imidlertid ikke love dig, at du vil føle tillid til mig — Det er og bliver et spørgsmål om kemi og temperament. Det jeg kan love dig er, at du vil få min fulde opmærksomhed, at jeg vil bruge al min indlevelsesevne til at følge dig derhen, hvor din interesse går (og ikke længere). Desuden kan jeg love dig, at jeg vil blande min egen model af verden uden om — jeg har således ikke "de rigtige svar" — jeg har kun spørgsmål. Det er også derfor, at ansvaret for svarene er dit eget.

Til sidst en selvfølgelighed:

Coaching er personlig og fortroligt

 Skovgårdsvænget 53   DK-8310 Tranbjerg J.    IP-tlf.: 3695 8853     Mobil: 4028 4336     E-mail: